Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna

Webové stránky akademické knihovny s administrací a množstvím aplikací púro knihovníky (signatury, akviziční program Nové knihy, MVS, znalsotní databáze atd.). V roce 2014 proběhl redesign webu.
Dostupnost: http://knihovna.fss.muni.cz
Realizace: 2000-dosud