Systém Bibliografie pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Systém Bibliografie pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme vyvinuli systém Bibliografie, který slouží pro správu literatury v organizaci. Vývoj probíhal ve 3 fázích. V současné době je systém v plném provozu.
Dostupnost: http://bibliografie.nature.cz/
Realizace: 2011-2013